گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه گیت فروشگاهی نصب شده در تعاونی مصرف شرکت زامیاد

نصب گیت فروشگاهی برند بی ان بی در تعاونی مصرف شرکت زامیاد که در تاریخ  98/7/5 اجرا شد.

 

نمونه کار شهر کتابنمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کار شهر کتابنمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کار تورنته در کوروش مال

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

فروشگاه زاروک در شهر ایلام

فروشگاه زاوک ایلام یکی از بزرگترین و شیک ترین فروشگاه های موجود در ایلام می باشد که گیت ناو پهن سفید برای این فروشگاه نصب شده است که فاصله تقریبی آن حدود 150 سانت می باشد و کارایی و عملکرد بسیار خوبی دارد رضایت مدیریت فروشگاه را به همراه داشته و به گفته مدیریت باعث کاهش سرقت و آسودگی خاطر این مشتری عزیزمان شده است

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

bnb gate

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

انتن چوبی،فروشگاه پوشاک شاد اباد در تهران

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

نمونه کارهای نصب گیت فروشگاهی بی ان بی

فهرست