آخرین اخبار

فروشگاه های زنجیره ای و گیت فروشگاهی(بخش اول)

فروشگاه های زنجیره ای و گیت فروشگاهی(بخش اول)

امروز کمی به تاثیرات وجود گیت ضد سرقت فروشگاهی در فروشگاه های زنجیره ای صحبت می کنیم که چگونه دزدگیر فروشگاهی توانسته آنقدر کار ساز باشد برای کاهش آمار سرقت از این فروشگاه ه ها و همچنین تاثیر...

تعمیرات و تنظیم گیت فروشگاهی و برد الکترونیکی آن

تعمیرات و تنظیم گیت فروشگاهی و برد الکترونیکی آن

دزدگیر فروشگاهی وسیله ای است که تنظیم بودن آن بسیار مهم و حیاتی می باشد بسیار دیده شده است که یک دستگاه گیت ضد سرقت فروشگاهی بسیار خوب و گران قیمت به دلیل تنظیم  نا مناسب کار کرد بسیار ضعیفی...