آخرین اخبار

تعمیرات و تنظیم گیت فروشگاهی و برد الکترونیکی آن

تعمیرات و تنظیم گیت فروشگاهی و برد الکترونیکی آن

دزدگیر فروشگاهی وسیله ای است که تنظیم بودن آن بسیار مهم و حیاتی می باشد بسیار دیده شده است که یک دستگاه گیت ضد سرقت فروشگاهی بسیار خوب و گران قیمت به دلیل تنظیم  نا مناسب کار کرد بسیار ضعیفی...

بازاریابی گیت ضد سرقت فروشگاهی یا دزدگیر لباس(بخش دوم)

بازاریابی گیت ضد سرقت فروشگاهی یا دزدگیر لباس(بخش دوم)

اینها تعریف های جامعی از بازاریابی بود که در حال تکمیل کردن مفهوم بازاریابی در سالهای مختلف بود . بازاریابی گیت فروشگاهی و یا دزدگیر فروشگاهی  بازاریابی خاصی می باشد اولا شرکتهای زیادی در...