آخرین اخبار

خوابگاه و امنیت آن

خوابگاه و امنیت آن

در دنیای امروز هر روز و هر لحظه فرهنگ ها و نوع زندگی در حال تغییر است و سرعت تغییر  آن نیز  هم لحظه به لحظه در حال بیشتر شدن می باشد ولی شاید در گذشته سال ها طول می کشید تا نوع زندگی و...

فروشگاه های زنجیره ای و گیت فروشگاهی(بخش سوم)

فروشگاه های زنجیره ای و گیت فروشگاهی(بخش سوم)

واقعیت فروشگاه های زنجیره ای در ایران برخی از مشخصه های عمومی فروشگاه های زنجیره ای عبارتند از دسترسی به طیف های مختلف کالا برای مشتری ، ارزانی قیمت به دلیل حذف واسطه ها ، خدمات بهتر و امکانات...

فروشگاه های زنجیره ای و گیت فروشگاهی(بخش دوم)

فروشگاه های زنجیره ای و گیت فروشگاهی(بخش دوم)

بالاخره نابسامانی در نظام توزیع کالا ، دولت را بر آن داشت تا با تاسیس فروشگاه های نوین زنجیرهای از آشفتگی در بازار جلوگیری کند  .در سال 1371 موضوع ایجاد شبکه فروشگاه های زنجیره ای برای اصلاح...

فروشگاه های زنجیره ای و گیت فروشگاهی(بخش اول)

فروشگاه های زنجیره ای و گیت فروشگاهی(بخش اول)

امروز کمی به تاثیرات وجود گیت ضد سرقت فروشگاهی در فروشگاه های زنجیره ای صحبت می کنیم که چگونه دزدگیر فروشگاهی توانسته آنقدر کار ساز باشد برای کاهش آمار سرقت از این فروشگاه ه ها و همچنین تاثیر...