در مطلب قبلی در مورد سیستم RFID  و تاریخچه آن صحبت کردیم. در مقاله پیش رو قصد داریم به مقایسه این سیستم محبوب و بارکد بپردازیم.

RFID در برابر بارکد

شناسايی خودکار یک شی و ذخيره سازی داده مرتبط با آن ، یکی از الزامات اولیه و بسیار مهم در برخی سيستم های مکانيزه است . برای نيل به خواسته فوق ، تاکنون فناوری های مختلفی ابداع شده است . پياده سازی مجموعه ای از فناوری ها که به آنان AIDC (Automatic Identification and Data Capture ) گفته می شود ، از جمله تلاش های انجام شده از اوايل سال 1970 ميلادی تاکنون است . RFID ، صرفا” يکی از اعضاء خانواده بزرگ فناوری های AIDC است . کدهای ميله ای ، فناوری OCR (optical character recognition ) و فناوری شناسايی مبتنی بر اشعه مادون قرمز ، از ديگر اعضاء اين خانواده فناوری می باشند . خصایص منحصربفرد فناوری RFID باعث شده است که این فناوری در مقام مقایسه با سایر اعضاء خانواده بزرگ فناوری های AIDC از جايگاه برجسته تری برخوردار باشد . با این که کدهای ميله ای و RFID با دو هدف جداگانه طراحی و پياده سازی شده اند ولی امکان استفاده از آنان در برخی حوزه ها به صورت مشترک وجود دارد . بررسی و مقايسه برخی از ويژگی های اين دو فناوری می تواند ما را در انتخاب آگاهانه در حوزه های مشترک بهتر کمک کند . قبل از هر چيز لازم است به این نکته اشاره گردد که در کدهای ميله ای از نور ليزری و در برچسب های هوشمند RFID از امواج راديويی برای حمل داده استفاده می گردد . از کدهای ميله ای به عنوان فناوری نوری و از RFID به عنوان فرکانس راديويی یا RF نام برده می شود. در ادامه ، اين دو فناوری را در برخی زمينه ها با یکدیگر مقایسه می کنيم .

BARECODE

 • حجم ذخيره سازی و میزان حافظه :کدهای میله ای قادر به ذخيره سازی حجم محدودتری از اطلاعات در مقایسه با تگ های هوشمند RFID می باشند . نماد UPC E ( تگ هايی با حداقل فضای ذخيره سازی داده ) ، صرفا” قادر به نگهداری هشت حرف عددی ( چندين بايت ) است . در کدهای ميله ای از نوع Data Matrix ، امکان ذخيره سازی 2000 حرف در یک تگ دو بعدی وجود دارد . تگ های RFID قادر به نگهداری حجم بیشتری از اطلاعات می باشند . با این که می توان تگ های RFID را بگونه ای ساخت که دارای حافظه اندکی برای ذخيره سازی داده باشند ولی همزمان با رشد فناوری ساخت اين نوع تگ ها ، امکان ذخيره سازی اطلاعاتی بالغ بر 128 کيلو بایت در آنان فراهم شده است .

 

 • قابلیت خواندن و نوشتن :کدهای میله ای را نمی توان پس از چاپ اصلاح و يا تغيير داد و در عمل تابع یک فناوری فقط خواندنی می باشند . در مقابل ، تگ های RFID با قابلیت خواندن و نوشتن نظیر تگ های هوشمند ، دارای قابلیت آدرس دهی می باشند و می توان به دفعات ( هزاران مرتبه ) اطلاعات موجود در آنان را در مدت زمان حیات یک تگ تغيير داد . ويژگی فوق توانمندی فناوری RFID را به شدت افزایش داده و زمينه بکارگيری آن را در حوزه هايی وسيع فراهم می نمايد .

 

 • عدم نیاز به قرار گرفتن در خط دید :یکی دیگر از مزایای فناوری RFID نسبت به کدهای میله ای ، عدم ضرورت قرار گرفتن تگ در خط دید یک بررسی کننده به منظور عملکرد صحیح است چراکه امواج راديويی می توانند در مواد جامد متعددی منتشر گردند . علاوه بر این می توان با توجه به ضرورت و ماهيت يک شی ، تگ را درون شی بکارگرفت ( نه روی بسته بندی ) و بدون نگرانی داده ذخیره شده در آن را خواند . کدهای میله ای نيازمند قرار گرفتن در خط دید مستقیم می باشند تا دستگاه اسکنر بتواند به درستی آنان را پويش نماید . ويژگی فوق باعث می گردد که از کدهای میله ای صرفا” بر روی بسته بندی و سطح شی و نه درون شی استفاده کرد . در سيستم های مديريت زنجيره تامين که در هر لحظه لازم است حجم بالايی از مواد و اشياء جابجا گردد ، استفاده از فناوری RFID می تواند دستاوردهای بيشتری را نسبت به کدهای میله ای به دنبال داشته باشد .

 

 • محدوه خواندن :محدوده خواندن کدهای میله ای بسیار اندک است و معمولا” از چندين سانتیمتر تجاوز نمی کند . البته این امکان وجود دارد که بتوان اسکنرهای کدهای میله ای را بگونه ای ساخت که قادر به خواندن تگ ها در محدوده ای معادل چندین متر باشند . بديهی است ، با توجه به هزينه بالای توليد اینگونه اسکنرها ، استفاده از آنان تابع شرایط خاصی است . در صورت استفاده از این نوع اسکنرها ، ضرورت قرار گرفتن کد میله ای در معرض دید مستقیم اسکنر کم رنگ می شود . محدوده خواندن تگ های RFID بسته به فرکانس عملياتی ، اندازه آنتن ، فعال بودن و یا غیرفعال بودن تگ بمراتب بيشتر از کدهای میله ای است . محدوده خواندن تگ های RFID می تواند از ده ها سانتی متر شروع شود و به چندين متر برسد .

 

 • خواندن و نوشتن همزمان :برخلاف سایر فناوری های تشخیص خودکار AIDC ، که برای خواندن هر یک از آيتم ها لازم است آنان را بطور فيزيکی از یکدیگر جدا کرد و بطور جداگانه خواند ، سيستم های RFID قادر به خواندن چندين تگ بطور همزمان می باشند. برای خواندن کد ميله ای کالاهای موجود در يک محموله ، می بايست تمامی محموله از شکل استاندارد بسته بندی خود خارج تا زمینه خواندن یکایک کالاها فراهم گردد . در سيستم های RFID می توان تمامی محتویات یک محموله را در یک لحظه و در زمان عبور از محدوده يک بررسی کننده خواند . RFID تنها فناوری موجود در خانواده فناوری های AIDC است که دارای ويژگی مهم فوق است .

 

 • امنيت دستيابی :با توجه به این که کد ميله ای در خارج از بسته بندی کالا نصب می گردد و می بايست به منظور خواندن در معرض دید دستگاه اسکنر قرار بگیرد ، ضريب ايمنی داده ذخيره شده در کد کاهش پيدا می نماید . هر شخص با بکارگیری یک دستگاه اسکنر استاندارد کد میله ای و یا حتی یک دوربين می تواند داده ذخيره شده را وارسی و در صورت لزوم ذخيره نماید . سيستم های RFID نسبت به کدهای ميله ای دارای امنيت بيشتری می باشند . با رمزنگاری داده ذخیره شده در تگ RFID و استفاده از روش های مختلف تاييد هويت ، می توان يک سطح قابل قبول از امنيت را به همراه اين نوع سيستم ها پياده سازی کرد .

 

 • مشکل در تکرار :با توجه به ماهيت الکترونيکی بودن تگ های RFID ، مشابه سازی از آنان در مقایسه با کدهای ميله ای بسیار مشکل تر است . همين موضوع باعث می شود که دستيابی غيرمجاز و يا تغيير داده ذخيره شده در تگ مشکل گردد.

 

 • دوام و قابليت تطبیق با شرایط محيطی :تگ های RFID قادر به کار در محيط های کثيف و ناصاف می باشند . این در حالی است که تاثير شرایط محيطی بر روی صحت عملکرد کدهای میله ای بسیار زیاد می باشد . به عنوان نمونه ، تحقق يکی از شرایط زیر می تواند باعث بروز اختلال در خواندن کد ميله ای گردد که فناوری RFID ، نسبتا” از اینگونه مسايل مصون است. قرار گرفتن يک لایه گردو خاک بر روی سطح کد میله ای،  پاره شدن کد میله ای،  کثيف شدن سطح کد میله ای،  آغشته شدن سطح کد میله ای به مواد چرب،  تو رفتگی کد میله ای،  قرار گرفتن بر روی یک سطح ناهموار و  زياد بودن شدت نور نيز می تواند برای دستگاه های اسکنر کد میله ای ممانعت ایجاد نماید و آنان را در خواندن تگ های کد میله ای با مشکل مواجه نماید .

 

 • قابلیت اطمینان به خواندن :در برنامه های زنجیره تامین ، قابلیت اطمينان به داده خوانده شده در اولين مرحله بسیار حايز اهميت است . بنابراین در برخی موارد لازم است که به دلیل بروز مشکل در کد میله ای، کدها را بیش از یک مرتبه خواند و اگر باز هم توام با موفقيت نبود از روش دستی برای درج کد استفاده کرد . ويژگی ضد تصادمی و قابلیت خواندن و نوشتن همزمان تگ های RFID ، کاربران را از پویش آيتم هايی که ممکن است به درستی خوانده نشده باشند ، بی نیاز خواهد کرد . به عبارت ديگر ، به داده خوانده شده در سيستم های RFID بیش از سيستم های مبتنی بر کد میله ای می توان اعتمادکرد.

 

 • قيمت :بزرگترين مانع رشد و گسترش سيستم های RFID ، قيمت تگ های RFID است . در حالی که قيمت کدهای ميله ای بسیار پايين است ، قيمت يک تگ غيرفعال RFID که صرفا” قادر به خواندن در یک محدوده چندين سانتی متری است بسیار بيشتر از قيمت تمام شده کدهای ميله ای است . توليد کنندگان مختلف سيستم های RFID با توجه به ضرورت استفاده از اینگونه سيستم ها ، تمامی تلاش خود را صرف اتخاذ تدابير و راهکارهای مناسب برای کاهش قيمت تگ ها کرده اند و این پيش بينی می شود که در آینده ای نه چندان دور شاهد کاهش قيمت تمام شده تولید تگ های RFID باشيم تا زمينه بکارگيری سيستم های RFID بیش از گذشته و در حوزه های متنوع تری فراهم گردد . اگرچه هم اکنون قیمت هر تگ به شکل اعجاب آوری نسبت به سالیان گذشته کاهش یافته است ولی در مقایسه با قیمت برجسب های بارکد میله ای بسیار بیشتر است.
 • امنیت : در سیستم های مبتنی بر RFID با توجه به شناسایی بدون دید مستقیم می توان هر تگ را به راحتی شناسایی نمود. به این وسیله می توان از ورود و خروج کالا و یا افراد بدون اجازه ممانعت نمود. و یا با استفاده از تگ های موسوم به GSM که از شبکه تلفن همراه برای ارسال اطلاعات استفاده می کنند. هر تگ را در فاصله های بسیار دور به راحتی ردیابی و کنترل نمود. در حالی که این مفهوم برای بارکد بی معنی می باشد.

حال که به برتری سیستم RFID نسبت به سیستم های مشابه پی بردیم تلاش میکنیم در مطالب بعدی در مورد اجزای این سیستم محبوب بیشتر صحبت کنبم.در ضمن همانطور که مشاهده می کنید شرکت بی ان بی با بکارگیری سیستم های شناسایی با استفاده ازامواج رادیویی در زمینه امنیت همراه شماست. این شرکت بهترین و مطمئن ترین گیت های فروشگاهی کره ای  را برای جلوگیری از سرقت در فروشگاه ها همراه با مشاوره و کارشناسی رایگان در اختیارتان قرار می دهد. برای کسب اطلاعاتت بیشتر با شماره های موجود در صفحه تماس با ما، ارتباط حاصل فرمایید.

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست