آخرین اخبار

خرید وفروش دزدگیرهای فروشگاهی دسته دوم یا فاقد گارانتی وخدمات

خرید وفروش دزدگیرهای فروشگاهی دسته دوم یا فاقد گارانتی وخدمات

بسمعه تعالی   خرید وفروش دزدگیرهای فروشگاهی دسته دوم یا فاقد گارانتی وخدمات نصب وراه اندازی سیستم های حفاظتی ودزدگیرهای فروشگاهی جهت حفاظت از اجناس امری بدیهی وغیرقابل اجتناب میباشد...

درک و آشنایی عمومی ازسیستم های حفاظتی یا دزدگیرهای فروشگاهی

درک و آشنایی عمومی ازسیستم های حفاظتی یا دزدگیرهای فروشگاهی

درک و آشنایی عمومی ازسیستم های حفاظتی یا دزدگیرهای فروشگاهی   واژهایی چون دزدگیر فروشگاهی،گیت فروشگاه،آنتن های فروشگاهی عباراتی هستند که عموم کسبه و مردم درحوزه محافظت از محصولات به کار...

بخشی از کاتالوگ BNB

بخشی از کاتالوگ BNB

باگسترش بازارهای جهانی ،سرقت از فروشگاها افزایش و راه وروش های آن گسترش یافته است .طبق گزارشات جهانی سنجش از فروشگاها GRTBمیزان خسارات ناشی از دزدی فروشگاها درسال گذشته 107.3میلیارد دلار اعلام شده...