آخرین اخبار

گیت فروشگاهی RF و استفاده بهینه از گیت فروشگاهی

گیت فروشگاهی RF و استفاده بهینه از گیت فروشگاهی

گیت فروشگاهی RFچیست ؟ گیت های ار افRF استفاده از امواج رادیویی در فرکانس کاری بین 2الی10 مگاهرتز فعالیت می کنند از انواع تگ های سخت ولیبل پشتیبانی دارند مثلا تگ درپوشاک استفاده می شود که معمولا...

نحوه عملکرد و استفاده از گیت فروشگاهی

نحوه عملکرد و استفاده از گیت فروشگاهی

نحوه عملکرد گیت فروشگاهی ویادزدگیرلباس برای افرادی که از گیت فروشگاهی ویادزدگیر لباس نحوه عملکرد محصولات رااستفاده می نماید بسیار بااهمیت می باشد تاازنقاط قوت وضعف این محصول آگاه شوند.مشکل اصلی...